Corona richtlijnen

Beste leden, supporters en bezoekers van KSC

Bij de KSC hebben we de volgende richtlijnen en we gaan er van uit dat iedereen de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt !

Alleen samen, kunnen we blijven voetballen!! #Samenvooruit

De aangepast regels naar aanleiding van de persconferentie van 28-9-2020:

Wat gevreesd werd is nu definitief bevestigd in de persconferentie van het kabinet. Er wordt geen publiek toegelaten bij alle prof- en amateurwedstrijden en de sportkantines gaan op slot. Deze maatregelen gelden voor de komende drie weken. Na deze periode komt er een evaluatie om te kijken om deze maatregelen weer versoepeld kunnen worden.

Wat houdt dit in voor de KSC, naar aanleiding van bovenstaande regels en extra aanvullingen die het hoofdbestuur heeft bepaald:

 • We gaan er van uit dat iedereen de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt !
 • de kantine zal gesloten zijn van dinsdag 29-9-2020 tot en met (tenminste) dinsdag 20-10-2020.
 • de kleedkamers zullen bij trainingen gesloten blijven van dinsdag 29-9-2020 tot en met (tenminste) dinsdag 20-10-2020.
 • De trainingen zijn “gewoon” toegestaan.
  • Kom in sportkleding naar het trainingsveld
  • Niet eerder komen dan 10 minuten voor aanvang
  • Neem je eigen bidon mee
  • Neem voor en na training die 1,5 meter in acht
  • Na de training zo snel als mogelijk het sportpark verlaten
  • Supporters (ouders/verzorgers, opa’s/oma’s of andere familieleden en/of bekenden) hebben geen toegang tot ons sportpark.
  • Trainers/leiders zullen de bij jeugdtrainingen/jeugdwedstrijden de kinderen bij de poort/fietsenstalling ophalen en vervolgens naar de gezamenlijke plek lopen. Na de training/wedstrijd zal de trainer/leider de kinderen begeleiden naar de poort/fietsenstalling. We gaan ervan uit dat iedere ouder/verzorger zich zal houden veiligheidsvoorwaarden die we stellen en netjes zal wachten op zijn/haar kind(eren).
  • Toegang wordt alleen verleend aan diegene die noodzakelijk aanwezig moeten zijn. Trainers, leiders en spelers/speelsters.
 • De wedstrijden zijn “gewoon” toegestaan, maar zonder publiek langs de lijn.
  • de kleedkamers zullen bij wedstrijden wel open zijn en eerdere regelgeving is hierbij van toepassing.
  • Supporters (ouders/verzorgers, opa’s/oma’s of andere familieleden en/of bekenden) hebben geen toegang tot ons sportpark.
  • Wanneer u rijouder bent voor het team van uw kind, waarbij ervan uitgaande dat er een mondkapje gedragen zal worden, mag u de wedstrijd wel bezoeken. Het aantal rijouders dient echter zoveel mogelijk beperkt te blijven op ons sportpark.
  • Toegang wordt verder alleen verleend aan diegene die noodzakelijk aanwezig moeten zijn, wedstrijdsecretaris, scheidsrechters en technische staf van staf en de personen die aanwezig mogen/moeten zijn om een en ander organisatorisch in goede banen te (blijven) leiden.
 • Voor alle leden geldt dat er zowel op als buiten het sportpark geen “groepsvorming” mag plaats vinden en dat men na de trainingen/wedstrijden zo snel mogelijk naar huis wordt gegaan.

Alleen samen, kunnen we blijven voetballen!! #Samenvooruit

De protocollen die al gelden voor de persconferentie van 28-9-2020:

De regels voor een veilig sportpark en kantine: (tijdelijk dus niet van toepassing!!)

Bij de ingang van ons terrein zal een registratie map komen te liggen. Graag ieders medewerking om bij ieder bezoek op ons terrein hierin je gegevens achter te laten.

Op de tafel zal tevens eens ontsmettings pompje staan. Welke ook nog op andere plekken te zien zullen zijn.

* overal geldt de 1,5 meter maatregel

* heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht

* kom je uit een oranje reisgebied? dan 10 dagen thuisquarantaine

* ga niet buiten de aangegeven zones zitten

* Bezoekers, spelers, leden dienen zelf hun (gezondheids)risico in te schatten of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts. Bij twijfel: blijf thuis!

* Houdt afstand tot het kantinepersoneel, ook bij het doen van bestellingen aan de bar.

* Tafels en stoelen worden door het kantinepersoneel gepositioneerd. Gelieve deze niet te verplaatsen zodat de 1,5 meter regel gehandhaafd kan worden. Vol = vol

* In de kantine is het niet toegestaan om te staan. Iedereen die binnen is heeft een zitplaats en zit zoveel mogelijk op zijn/haar stoel. Vol = vol

* Voor de kantine geldt een maximaal aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn. Op dit moment wordt bekeken hoeveel mensen er wettelijk in de kantine mogen. De uitkomst hiervan zal worden gecommuniceerd door middel van een poster bij de ingang van de kantine. Vol = vol

* Er zal een registratie plaatsvinden bij binnenkomst van de kantine. Dit kan ingevuld worden in de map bij de ingang van ons sportpark. Hierin doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid om deze compleet en correct in te vullen. Voor de bezoekende teams is 1x contactpersoon voldoende. (Registratie is wettelijk gezien niet verplicht)

De regels voor een veilig gebruik van de kleedkamers: (nog wel reeds van toepassing)

* maximaal 8 personen tegelijk in 1 kleedlokaal

* ieder team krijgt maar 1x kleedkamer toegewezen

* iedereen dient zich zo snel mogelijk om te kleden (en te douchen) (alleen bij wedstrijden van toepassing)


* douches mogen gewoon gebruikt worden, graag na afloop de kleedkamer netjes en opgeruimd te houden (alleen bij wedstrijden van toepassing)

*  trainers en begeleiding zo min mogelijk aanwezig zijn in de kleedlokalen

* besprekingen in de buitenlucht

* elke speler heeft een eigen bidon

De regels voor een veilig gebruik van ons sportpark: