Vertrouwenspersonen

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Onze Vertrouwenscontactpersonen willen bijdragen aan de sociale veiligheid van onze club en een luisterend oor en passende follow-up bieden; bijvoorbeeld in het geval van grensoverschrijdend gedrag. Je kunt met hen in contact komen via de telefoon, tekstbericht of e-mail:

Mevrouw L. Cools – 0653230635 – lieke.cools@gmail.com

Mevrouw M. Botden – 0646052344 – m.botden@outlook.com